varningsikon

2020-08-10 07.20

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

2017-10-25

Nyheter i korthet från socialnämnden

Utveckling av korttidsverksamhet för barn med funktionsnedsättning och ny bostad med särskild service inom LSS var två av frågorna på socialnämndens möte i oktober.