Sök

2020-06-18

Nyheter i korthet från socialnämnden

Socialnämnden vidtar åtgärder för att få ekonomin i balans. Läs mer om detta och andra frågor från nämndens möte i nyheter i korthet från nämnden.