varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-06-18

Nyheter i korthet från socialnämnden

Socialnämnden vidtar åtgärder för att få ekonomin i balans. Läs mer om detta och andra frågor från nämndens möte i nyheter i korthet från nämnden.