varningsikon

2018-08-13 07.56

Fortsatt eldningsförbud i Varbergs kommun

Eldningsförbudet ligger fortfarande kvar i Varbergs kommun. Från klockan 12:00 måndagen den 13 augusti är det fortsatt förbjudet att elda utomhus men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2017-12-15

Nyfiken på nya stationen?

Välkommen att se de två arkitektförslagen på Varbergs nya station och stationsområde. Jernhusen ställer ut förslagen i vänthallen under vecka 51 och 52 och du har möjlighet att e-posta dina synpunkter.

Abakos förslag på Varbergs nya station

Bild: Abako

Jernhusen, ett statligt bolag, är beställare av den nya stationsbyggnaden och stationsområdetlänk till annan webbplats och har bjudit in två arkitektkontor till ett parallellt uppdrag för att ta fram förslag på utformning.

De två arkitektkontoren OkiDoki och Abako presenterade sina förslag i november och nu bedöms förslagen av representanter från Jernhusen, kommunen, Trafikverket och Region Halland. 

Jernhusen ställer ut förslagen i nuvarande stationens vänthall under vecka 51 och 52, där du har möjlighet att tycka till om de båda arkitektförslagen.

Välkommen önskar Jernhusen!

OkiDokis förslag på Varbergs nya station

Bild: OkiDoki

Kort om Abakos förslag

Förslaget tar sin inspiration från det närliggande havet och stadens rutnätsstruktur. Varbergs tradition av träexport går igen i det större trätak som har mönster av saltkristaller.  

Kort om OkiDokis förslag

Förslaget är inspirerat av det levande havet och taket har en vågformad struktur. På väggarna finns stenpelare som kopplar till Varbergs historia av stenbrytning