varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-04-28

Ny ekonomidirektör utsedd 

Idag, 28 april, fattade kommunstyrelsen beslut om att Jens Otterdahl Holm blir ny ekonomidirektör i Varbergs kommun. Han tar över rollen efter Stefan Tengberg som gör sin sista dag på torsdag 30 april.

En pågående pandemi av ett nytt virus och en lågkonjunktur som nu kommer snabbare än väntat – skrämmande och överväldigande för de allra flesta, men för kommunens nya ekonomidirektör är utmaningen inte bara obehaglig.
- Jag tycker det känns spännande att gå in i rollen i en tid då vår funktion på ekonomikontoret behövs som mest, säger Jens. Vi kommer behöva fatta många snabba beslut och tänka kreativt. Samtidigt behöver de beslut vi fattar idag vara kloka, eftersom vi kommer att utvärderas på dem om flera år från nu. Det är också fint att ta över efter Stefan Tengberg som sett till att vi har ordning och reda i organisationens ekonomi.

Lång erfarenhet av organisationen

Kommunorganisationen är långt ifrån främmande för Jens. Redan som artonåring fick han sitt första jobb i kommunen, som fastighetsskötare i Tvååker. Efter avslutad ekonomutbildning i Halmstad började han 2005 arbeta på serviceförvaltningens ekonomiavdelning. Sedan 2010 har han funnits på ekonomikontoret som tillhör kommunstyrelsens förvaltning, och sedan 2016 varit chef över redovisningsavdelningen.

När han den 1 maj tillträder rollen som ekonomidirektör kommer han att arbeta på uppdrag av kommunstyrelsen och kommundirektören och därmed ansvara för att leda, planera och utveckla kommunens arbete inom ekonomiområdet. I ansvaret ingår också ekonomistyrningen för kommunens bolag. Sammantaget innebär det ett särskilt ansvar för att kommunen har det underlag som behövs för att säkerställa att de nästan 5 miljarder kronor som omsätts i kommunen och dess bolag, används till så stor nytta som möjligt för Varbergs invånare, näringsliv och besökare. I uppdraget ingår också att leda kommunens ekonomikontor med ekonomiavdelning och upphandlingsavdelning.

Jens Otterdahl Holm sitter på en bänk på Varbergs torg.

Kommundirektör Carl Bartler om rekryteringen:
- Jens känns som helt rätt person för uppdraget. Han känner väl till Varbergs förutsättningar och har aktivt bidragit till att utveckla den modell vi har för ledning och styrning i Varbergs kommun.


 

En stor utmaning

Varberg är en snabbt växande kommun med goda framtida möjligheter och en del utmaningar.
- Under de kommande åren så planerar vi att investera för cirka 500 miljoner kronor per år, samtidigt som våra rekryteringsbehov är stora. Detta krävs för att möta den växande befolkningens behov. I det arbetet behöver vi ha både god ekonomisk kontroll och ett långsiktigt hållbart arbetssätt. Här har ekonomidirektören en väldigt viktig roll att spela, fortsätter Carl Bartler.

Vi önskar Jens ett stort lycka till!

Stefan Tengberg meddelade sin pension i februari.