varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2017-02-15

Ny cykelväg i Veddige

I dagarna börjar vi bygga en ny gång- och cykelväg, som ska koppla västra och östra Veddige och öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister.

Barn som cyklar

Foto: Mostphotos / Dan Burch

Gatorna i området har mycket trafik med höga hastigheter och en ny gång- och cykelväg skapar ett tryggare, säkrare och mer sammanhängande för att nå skola, fritidsverksamhet och service i samhället.

– Med denna satsning på våra oskyddade trafikanter förbättrar vi trafikmiljön i Veddige och visar samtidigt att trafikstrategin är tydlig även i våra serviceorter, säger Tobias Carlsson, ordförande i hamn- och gatunämnden.

Gång- och cykelvägen anläggs på Västra Ringvägens västra sida mellan Viskastigen och fram till Skolgatan. I höjd med Skolgatan leds gång- och cykeltrafikanter över till Västra Ringvägens östra sida för att sedan följa Nygatans södra sida fram till Kantagårdsvägen.

Gång- och cykelvägen beräknas vara klar innan sommaren. Följ projektet på www.varberg.se/veddigecykelvag

Läs om fler planerade cykelåtgärder i Cykelplan 2016-2020.