varningsikon

2020-06-05

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2017-02-15

Ny cykelväg i Veddige

I dagarna börjar vi bygga en ny gång- och cykelväg, som ska koppla västra och östra Veddige och öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister.

Barn som cyklar

Foto: Mostphotos / Dan Burch

Gatorna i området har mycket trafik med höga hastigheter och en ny gång- och cykelväg skapar ett tryggare, säkrare och mer sammanhängande för att nå skola, fritidsverksamhet och service i samhället.

– Med denna satsning på våra oskyddade trafikanter förbättrar vi trafikmiljön i Veddige och visar samtidigt att trafikstrategin är tydlig även i våra serviceorter, säger Tobias Carlsson, ordförande i hamn- och gatunämnden.

Gång- och cykelvägen anläggs på Västra Ringvägens västra sida mellan Viskastigen och fram till Skolgatan. I höjd med Skolgatan leds gång- och cykeltrafikanter över till Västra Ringvägens östra sida för att sedan följa Nygatans södra sida fram till Kantagårdsvägen.

Gång- och cykelvägen beräknas vara klar innan sommaren. Följ projektet på www.varberg.se/veddigecykelvag

Läs om fler planerade cykelåtgärder i Cykelplan 2016-2020.