varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2017-08-23

Ny cykelväg i Trönningenäs

Nu startar vi byggnationen av en ny gång- och cykelväg för att öka trafiksäkerheten i det växande Trönningenäs.

Barn och föräldrar som cyklar

Foto: Pixabay

Trönningenäsvägen har, framförallt under sommaren, mycket trafik och höga hastigheter. Det byggs nya bostäder och bebyggelsen beräknas öka i området. En ny gång- och cykelväg på 1,6 km skapar en tryggare och säkrare väg mellan Trönningenäs och väg 845, i folkmun kallad ”gamla E6:an”.

Gång- och cykelvägen kommer att byggas på norra sidan om Trönningenäsvägen och sträcka sig mellan den befintliga cykelvägens slut vid järnvägen till hållplatsen vid Buaråsvägen i höjd med kvarnen.

Gång- och cykelvägen kommer delvis att vara belyst och ha trädplanteringar på delar av sträckan.

Mer information om nya cykelvägen.