varningsikon

2020-05-25

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-12-18

Ny avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Den 1 januari 2019 höjs inkomsttaket för hushållets bruttoinkomst som maxtaxan baseras på till 47 490 kr/månad. Det innebär att det fastställts nya högsta avgiftsbelopp per månad för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 

Hushåll som tjänar mer än 47 490 kr/månad får en förhöjd avgift på som mest 43 kr/månad för ett barn från och med 1 januari 2019. Läs mer om maxtaxa och avgifter för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Som vårdnadshavare ska du lämna in dina inkomstuppgifter när ditt barn börjar förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Även ändringar i inkomsten ska meddelas.

Vad är maxtaxa?

Maxtaxa infördes 2002 och tillämpas av alla kommuner. Maxtaxa innebär att avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem inte kan överskrida ett visst belopp. Regeringen har beslutat att inkomsttaket i maxtaxan ska indexregleras från och med 1 juli 2015, vilket kan generera ett nytt inkomsttak i januari varje år.