varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-03-06

Nya vattenledningar från kyrkogården till hamnen

I denna vecka börjar Vivab arbetet med att lägga nya vattenledningar från vattentornet vid Sankt Jörgens kyrkogård ner till hamnen. Syftet är att säkra rent dricksvatten och minska risk för översvämningar i framtiden.

Nya vattenledningar för rent vatten och torra fötter

Arbetet kommer att ske i etapper längs sträckan. Framkomlighet och parkering kommer att vara begränsad under tiden arbetet pågår. Gödestadsvägen, hamnen och Kyrkogårdsvägen är avstängd för trafik under den tid arbetet pågår. Hela Magasinsgatan kommer inte vara avstängd samtidigt utan stängs av några sträckor i taget.

Under dagtid kan Vivab behöva göra kortare avbrott i vattenförsörjningen. Berörda kunder kommer informeras via sms innan vattnet stängs av.

Läs mer om projektet med nya vattenledningar.