varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-11-30

Nya trafikregler vid nya bussterminalen

I nästa vecka öppnar den nya bussterminalen, som ska fungera under hela byggtiden för Varbergstunneln. Från och med nu är inte biltrafik tillåten runt själva terminalen, utom för taxi och bilar till fastigheterna i kvarteret.

Ny bussterminal mittemot stationen

De viktigaste förändringarna i kvarteret är:

  •  Eskilsgatan blir enkelriktad västerut
  •  Kungsgatan blir enkelriktad söderut
  • Infarten till Magasinsgatan från Västra Vallgatan stängs för biltrafik.
  •  Trafik som kör västerut på Magasinsgatan får inte köra hela vägen till Västra Vallgatan, utan får svänga höger in på Norra vägen.

Boende, verksamhetsutövare och fastighetsägare i kvarteret får köra på Eskilsgatan och Magasinsgatan, men inte Kungsgatan.

Trafikregler runt nya bussterminalen.

Efter att bussarna flyttar till terminalen den 9 december ska åtgärder göras på Västra Vallgatan och den gamla bussytan norr om stationen:

  • Två farthinder på Västra Vallgatan för att öka säkerheten för cyklister som korsar gatan till nya bussterminalen.
  •  Gång- och cykelbanan längs Västra Vallgatan breddas till 3,5 meter och skiljs från körbanan med kantstöd.
  • Utfart för ersättningsbussar ska göras från gamla bussytan ut mot Västra Vallgatan.
  • Cykel- och taxiparkering ska göras på gamla bussytan.