Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2017-01-24

Nya sätt att öka barns delaktighet

Under våren 2017 driver vi, på socialförvaltningen, ett projekt för att göra barn mer delaktiga i utredningar och insatser.

Som ett led i detta kommer en del barn och familjer som möter våra verksamheter få frågan om man vill delta. Det är givetvis frivilligt, men till stor hjälp för oss i vårt utvecklingsarbete.


Vill du bidra eller veta mer kontakta Anna Johansson, projektledare anna.johansson2@varberg.se