varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-07-01

Nya regler för altaner

Från 1 juli 2019 införs ett undantag i plan- och bygglagen för vissa altaner till småhus. Lagändringen innebär att att vissa altaner som tidigare krävde bygglov kan byggas utan att du behöver ansöka om bygglov eller anmäla bygget till kommunen.

Bygglov krävs inte om vissa villkor är uppfyllda.
Altanen ska:

  • ligga i direkt anslutning till och maximalt 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
  • vara max 1,8 meter hög.
  • inte placeras närmre tomtgränsen än 4,5 meter, om inte grannen godkänner placeringen.
  • inte byggas i ett område eller i anslutning till en byggnad som är särskilt kulturhistoriskt värdefull.

Altanen får aldrig placeras närmare än 4,5 meter från allmän plats, gata eller väg. Det finns ingen begränsning hur lång altanen får vara eller hur många altaner du får bygga.

Altanen ska vara hopbyggd med en villa eller ett fritidshus som innehåller en eller två bostäder alternativt med ett komplementbostadshus.

Även om altanen inte kräver bygglov måste altanen uppfylla kraven i plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR).

Läs mer om bygglovsbefriade altaner på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..