varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-06-26

Nya förvaltningschefer till Varbergs kommun

Kommunstyrelsen har idag, den 26 juni, utsett två nya förvaltningschefer.
-Båda är dokumenterat goda ledare, säger kommundirektör Carl Bartler.

Katarina Sundberg från Lidköping blir ny chef för kultur- och
fritidsförvaltningen när Christina Josefsson går i pension. Katarina Sundberg är
för närvarande avdelningschef och förhandlande ombudsman på IF Metall Västra
Skaraborg. I sina tidigare anställningar har hon bland annat arbetat som
personalchef, politisk sekreterare och kommunalråd.

"Stor erfarenhet"

Maria Gustafsson från Varberg blir chef för den nya utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen. Maria Gustafsson är dag gymnasiechef på Peder
Skrivares skola. Motsvarande position har hon haft även i Borås, där hon också
arbetat som verksamhetschef för utveckling.
-Båda våra nya förvaltningschefer har stor erfarenhet av att leda verksamheter. Vi är mycket nöjda med de här rekryteringarna, säger Carl Bartler.

Christina Josefsson blir kvar

Den nuvarande kultur - och fritidschefen kommer att arbeta kvar i kommunen
året ut, efter att Katarina Sundberg tillträtt.
-Christina Josefsson har i
högsta grad bidragit till den positiva utveckling och goda kvalitet vi har i
våra verksamheter i Varberg, säger Carl Bartler.
-Därför är vi extra glada för att vi vår behålla henne ett tag. Hennes insatser är viktiga på många områden, inte minst när det gäller förberedelserna för den nya utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

"Oerhört spännande"

Den nya nämnden startar sin verksamhet januari 2019.
-Det ska bli oerhört spännande att få leda arbetet med att skapa en helt ny förvaltning. Framför allt ser jag fram emot att hitta samarbetsformer mellan utbildning, näringsliv och studie- och yrkesvägledning, något jag tror behövs för att säkra samhällets behov av kompetensförsörjning, säger Maria Gustafsson.

Katarina Sundberg tillträder preliminärt den 1 oktober. Maria
Gustafsson tillträder den 1 januari 2019. Fram till dess är hon med i de
förberedande arbetena för den nya nämnden och förvaltningen.