varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-04-20

Nu ska fler kunna bada

Nu byggs ett trädäck och en ramp på Barnens badstrand så att det blir lättare att bada för dig som som använder rullstol, rullator och barnvagn.

Bygge av ramp och trädäck på Barnens badstrand

I år höjer vi standarden och tillgängligheten på Barnens badstrand genom att bygga ett trädäck med en ramp ut i vattnet längs med piren norr om Kallbadhuset. Förhoppningsvis kan också badsulkys vara på plats till sommaren. Senare i år förbättrar vi också möjligheterna till lek och möten på stranden.

- Vi planerar ett nytt tillgänglighetsbad på Getterön, som ska ersätta Kåsa, med brygga, ramp, badsulkys och omklädningsrum. Men det kan först vara på plats nästa sommar eftersom vi behöver dispens från Länsstyrelsen för att göra åtgärder i naturreservatet vid femte vik. I väntan på detta prioriterar vi att höja standarden på Barnens badstrand, säger Julia Anding, projektledare på hamn- och gatuförvaltningen.

- Genom att höja standarden och tillgängligheten på Barnens badstrand så kompletterar vi utbudet av bad i Badhusviken. Fästningsbadet, Kallbadhuset och Barnens badstrand kommer tillsammans att erbjuda centrumnära bad som få städer kan tävla med, säger Tobias Carlsson, ordförande i hamn- och gatunämnden.

Skiss på trädäcket och rampen

Det tidigare badet vid Kåsa, som var utrustat med lift, kommer inte längre att tjäna som badplats för de med funktionsnedsättning. Detta eftersom det varit en plats med starka strömmar i vattnet och liften varit för komplicerad att sköta.