varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-05-28

Nu pågår den nationella Krisberedskapsveckan

En oväntad krissituation kan drabba ett samhälle när som helst. Därför är det viktigt att vara förberedd. Krisberedskapsveckan pågår från och med måndagen den 28 maj till och med söndagen den 3 juni. Under denna vecka uppmärksammas vikten av att vara rustad när det oväntade sker. Sveriges befolkning får möjlighet att reflektera över hur behovet av vatten, mat, värme och kommunikation kan tillgodoses om viktiga samhällsfunktioner slås ut.

Bild på vattendunkar.

Syftet är att förbättra människors riskmedvetenhet och att fler får kunskap om hur de kan förbereda sig och klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt sätts ur spel. Ju fler som är förberedda, desto bättre rustat är samhället för att klara en situation då vardagen vänds upp och ner.

Så får du mer kunskap om hemberedskap

Krisberedskapsveckan är ett initiativ från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och genomfördes första gången förra året. På det lokala planet samverkar i år Varbergs kommun, Falkenbergs kommun, Räddningstjänsten Väst och VIVAB för att genomföra denna kampanjvecka.

Krisberedskapslådor ställs ut på flera platser

På Komedianten, hos Varberg direkt och biblioteken i Tvååker, Träslövsläge och Veddige samt på bokbussen finns lådor med saker som kan vara bra att ha inför en kris. Kom och låt dig inspireras, lådorna ställs ut under hela vecka 22.

Kom och prata med oss - vi finns på torget onsdagen den 30 maj

Kom till torget onsdagen den 30 maj kl. 11.30-13.30! Då informerar representanter från Varbergs kommun, räddningstjänsten och VIVAB (Vatten & Miljö i Väst AB) om hur man som privatperson kan förbereda sig för en eventuell krissituation. VIVAB visar upp en nödvattentank som används vid tillfällen då vattenförsörjningen blivit påverkad. Ställ frågor och lär dig mer om hur du kan förbereda dig inför en oväntad krissituation eller allvarlig händelse.