varningsikon

2020-11-04

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Hallands smittskyddsläkare beslutat om lokala allmänna råd som gäller från och med den 3 november. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Halland

Sök

2020-05-04

Nu kan gymnasieelever som studerar på distans beställa lunchlådor för avhämtning

Gymnasieelever hemmahörande i Varbergs kommun som har behov av skollunch under sina distansstudier erbjuds nu en möjlighet att beställa och hämta ut lunchlådor. Under måndagen fattade Eva Pehrsson-Karlsson (C), efter överläggningar i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskott, ett ordförandebeslut i frågan.

Möjligheten att beställa lunchlådor gäller för gymnasieelever hemmahörande i Varbergs kommun och som har behov av skollunch under sina distansstudier, undantaget är elever vid Svenska Ridgymnasiet som har valt en egen lösning.

För att få skollunch måste myndig elev eller vårdnadshavare göra en anmälan varje vecka här på webben. Det gör du senast onsdag inför varje ny vecka. För att göra en anmälan behöver du BankID.

Har du inte BankID kan du kontakta din skola och få hjälp med att göra din beställning.

Du behöver anmäla ditt behov av lunchlådor för vecka 20 senast onsdag den 6 maj.

Om du redan nu får din undervisning på gymnasieskolan så fortsätter du att äta på skolan som vanligt och behöver inte göra någon anmälan.

Länk till Varbergs kommuns samlade information med koppling till coronaviruset covid-19länk till annan webbplats