varningsikon

2020-07-08 07.58

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Du hittar vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-08-20

Nu återupptas arbetet på Bäckgatan

Efter ett sommaruppehåll genomförs nu det återstående arbetet med att förbättra gatumiljön, mellan Västra Vallgatan och järnvägsspåren.

Bild Bäckgatan

Bäckgatan stängs av från Västra Vallgatan och västerut mot järnvägen och endast räddningsfordon samt vissa varutransporter och sophämtningsfordon kommer att släppas igenom arbetsområdet. Detta krävs för att möjliggöra utförandet av det återstående arbetet.

Båda parkeringshusen längs gatan kommer att hållas öppna men P-hus Trädgården nås genom dess norra infart och för att nå P-hus Kyrkoherden kommer man få köra igenom P-hus Trädgården. Här kan du läsa mer om projektet på Bäckgatan.