varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-06-20

Milstolpe för projekt Västerport

Tisdagen den 19 juni godkändes planprogrammet för Västerport av kommunfullmäktige.
Nu är det dags för nästa steg: att arbeta fram detaljplanen för första etappen i Varbergs nya stadsdel.


Arbetet med att planera Västerport har pågått sedan 2014. Det färdiga planprogrammet är på många sätt summan av allt som hänt dessa år: tekniska utredningar, politiska ställningstaganden, två stora medborgardialoger, parallellt uppdrag med tre arkitektteam och samråd, bara för att nämna en handfull av alla de pusselbitar som tillsammans skapat den grundstruktur för Västerport som planprogrammet är.

Planprogrammet fick både beröm och påpekanden under tisdagens fullmäktige. Bland annat framförde en representant för Liberalerna att p-normen för Västerport bör vara 1.0 (istället för programmets arbetshypotes som är 0,5 till 0,7) och en representant från Vänstern att andelen hyresrätter - bostadsrätter bör vara 50–50 (istället för de cirka 25–30 procent hyresrätter respektive 70–75 procent bostadsrätter som föreslagits).

Nu börjar nästa spännande fas i projektet, att ta fram detaljplanen för etapp 1. Parallellt arbetas ett gestaltningsprogram fram. Under hösten kommer det också att hållas en medborgardialog riktad till barn och sist men inte minst: i slutet av året de prekvalificerade byggaktörerna ska få tävla om vilka som bli utvalda att bygga i första etappen.