varningsikon

2018-08-13 07.56

Eldningsförbud i Varbergs kommun gäller fram till den 21 augusti kl. 09.00.

Eldningsförbudet i Varbergs kommun upphör tisdagen den 21 augusti klockan 09.00. Fram till dess är det fortsatt förbjudet att elda utomhus, men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2017-01-13

Mer klimatsmart mat i förskolan och skolan

Från och med 2017 kommer kommunens förskolor och skolor servera mer klimatsmart mat. Bakgrunden till förändringen är både kommunens nya hållbarhetsmål och en omfördelning av barn- och utbildningsnämndens resurser.

Barn- och utbildningsnämnden har i samarbete med servicenämnden ansvar för måltiderna i kommunens förskolor och skolor. Den gemensamma ambitionen är att servera näringsriktig mat som barnen tycker om.

Barn- och utbildningsnämnden har i sin budget för 2017 behövt göra omfördelningar av resurserna. Maten är ett av de områden som nämnden sett över. Varbergs kommun har också fattat beslut om att ta ett större ansvar för vår miljö. Därför kommer vi under 2017 att fokusera mer på klimatsmart mat. Maten som serveras i förskolan och skolan kommer även fortsättningsvis att uppfylla Livsmedelsverkets rekommendationer. Kött och kyckling som serveras kommer även fortsättningsvis i allt väsentligt vara svensk och målet är att 35 procent av alla livsmedel är ekologiska. 

Vi kommer att följa arbetet med klimatsmart mat och förändrad matsedel i förskola och skola så att vi når vår ambition att servera näringsriktig  mat som barnen tycker om.

Här finns vanliga frågor och svar om förändringarna av matsedeln i förskolan och skolan.