varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-09-03

Medborgarundersökning 2019 – Är du utvald?

Varbergs kommun är en av 135 kommuner runt om i Sverige som är med i SCB:s årliga medborgarundersökning. Undersökningen görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunen.

Är du en av de slumpmässigt utvalda som får hem en enkät i brevlådan, får du svara på vad du tycker om att bo och leva i Varbergs kommun. Du får tycka till om kommunens service inom bland annat barnomsorg, skola och äldreomsorg samt vilket inflytande du upplever att du har.

Viktigt att svara

Ditt perspektiv är en värdefull vägledning i kommunens arbete med att bygga bästa möjliga Varberg. Beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare ju fler personer som svarar. Din uppfattning är viktig!

Enkät i brevlådan

Om du har blivit utvald kommer SCB, Statistiska centralbyrån, skicka en pappersenkät till dig i början av september. Enkäten går också att besvara på webben.

Den sammanställda statistiken kommer att finnas tillgänglig på varberg.se och i SCB:s statistikdatabas i december.