varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

2018-03-13

Mariedalsskolans lokaler åtgärdas höstterminen 2018

Hösten 2018 kommer Mariedalsskolans huvudbyggnad att ersättas med andra lokaler. Skolans elever behöver därför få sin skolgång förlagd till annan skola eller andra lokaler under höstterminen 2018.

​Under höstterminen 2018 kommer eleverna i årskurs F-1 på Mariedalsskolan att få sin skolgång förlagd till Bockstensskolan och eleverna i årskurs 2-3 kommer att få sin skolgång förlagd till Almers skola. Grundsärskolans elever, som huvudsakligen har sin skolgång i huvudbyggnaden, kommer att fortsätta sin skolgång på Mariedalsskolan men i skolans andra byggnader. Fritidshem kommer att finnas på respektive skola.

Under hösten 2018 kommer ersättningslokaler att byggas upp på Mariedalsskolans nuvarande tomt. Lokalanpassningar kommer också att göras på Almers skola och Bockstensskolan för att säkerställa skolgången för Mariedalsskolans elever.

Från och med vårterminen 2019 kommer Mariedalsskolan åter att inrymma F-3 och grundsärskola. Elever i årskurs 3 kommer dock att fortsätta sin skolgång på Almers skola under vårterminen 2019 eftersom de sedan börjar åk 4 på Almers skola.