varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-05-19

Lokala ungdomar får vara med och skapa träkonstverk i Bua

Nu är det klart att konstnärsduon MASU, bestående av Susanne Westerberg och Mattias Gunnarsson får uppdraget att uppföra konstnärlig gestaltning vid det ungdomshäng som planeras i Bua. Det vinnande skissförslaget ”En plats att längta till” är en 13 meter lång träskulptur som ungdomarna själva får vara med att göra avtryck på.

Fotomontage av konstnärsduon MASU från skissförslaget.

Konstverket blir en del av det ungdomshäng som ska börja byggas i Bua i höst. Ett ungdomshäng är en plats som traktens ungdomar kan samlas och umgås vid. Att jämföra med en lekplats men för en äldre målgrupp. Satsningen i Bua blir kommunens tredje i raden, ungdomshäng finns redan i Veddige och Rolfstorp. Ungdomshänget ska ligga i centrala Bua nära ungdomsgården och beräknas stå klart hösten 2020. Den exakta platsen är ännu inte fastställd och det är ännu inte beslutat vilka andra inslag som kommer att utgöra ungdomshänget.

66 konstnärskap sökte

I september 2019 utlyste Varbergs kommun uppdraget att uppföra en konstnärlig gestaltning till ungdomshänget. I utlysningen efterfrågas ett starkt intresse för sociala och pedagogiska aspekter av konst med särskilt fokus på ungdomars perspektiv. Det kom in totalt 66 intresseanmälningar. I december 2019 fick tre konstnärskap i uppdrag att ta fram skissförslag. Dessa har bedömts av en jurygrupp bestående av bland annat kommunens konstråd. Den 5 maj i år beslutade kultur- och fritidsnämnden att godkänna konstnärsduon MASU:s skissförslag och ge dem i uppdrag att uppföra sitt verk.

Ett berg av trä

Verket En plats att längta till är en platsbyggd träskulptur, 13 meter lång och 2,4 meter hög, i formen av ett berg. Lokala ungdomar kommer att involveras i skapandet genom samtal och skrivande som kretsar kring vad en plats är och kan vara. Som ett andra steg stegfår ungdomarna skiva sina egna texter direkt på trä som används för att bygga verket. De ska bli spår, nutida hällristningar och ska bidra till att berget blir ungdomarnas egen plats. Genom sin form förväntas verket öppna upp för interaktion på en mängd olika och oförutsägbara sätt.