varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-08-29

Laserprojektioner ska gestalta Världsarvet Grimetons kommunikation

Den 28 augusti antog kultur- och fritidsnämnden Aleksandra Stratimirovics förslag Transmission som konstnärlig gestaltning vid Världsarvet Grimeton Radiostation.

Verket består av två laserprojektioner som monteras på ett av radiostationens torn. Med hjälp av laserstrålar synliggörs radiostationens imaginära kommunikation. Mönster i form av varierande vågor och frekvenser förmedlar meddelanden i långsamma, rytmiska sekvenser, pulserande med Morsealfabetets intervaller.

- Transmission har förutsättningar att visualisera Grimetons spännande historia och synliggöra det osynliga. Det blir ett monument till kommunikationen och till verksamhetens värderingar, säger Bodil Hedberg Petersson, konstkoordinator på Varbergs kommun.

Ljuset bildar bokstäver som blir till ord som förmedlar budskap som bygger på UNESCO:s arbete för fred och människors lika värde. Peace. Friendship. Freedom. Equality. Life. Love. Tanken är att verket på sikt ska bli interaktivt och en del av världsarvets pedagogiska verksamhet.

- Valet av teknik ställer särskilda krav på både konstnären och verksamheten. Det är inte den enklaste lösningen, men en spännande utmaning som ger projektet ytterligare en dimension, säger Camilla Lugnet, vd för Stiftelsen Världsarvet Grimeton.

Användning av laserklass 4 kräver tillstånd från Strålskyddsmyndigheten, vilket inte kan sökas förrän skissförslaget är offentliggjort. I den ursprungliga tidplanen skulle verket stå klart i december 2019. Eftersom den konstnärliga gestaltningen omfattas av en tillståndsansökan kan tidsplanen komma att revideras.

Valet av konstnär för uppdraget har skett av en jurygrupp med sakkunniga inom konst och i samråd med representanter från Världsarvet Grimeton Radiostation.

- Vi hoppas att detta verk kan bidra till ytterligare nyfikenhet på platsen, som nu kommer synas mer på håll. Även om det inte är avgörande är det också extra roligt att vi med detta ökar andelen kvinnliga konstnärer som skapat offentlig konst i kommunen, säger Lena Språng, ordförande för kultur- och fritidsnämnden.