varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-07-10

Kvinnorna tar över Västerport

Varberg har pinsamt få gator uppkallade efter kvinnor. Kommunen och Hembygdsföreningen Gamla Varberg är överens: det är dags att göra något åt obalansen! Västerports gator föreslås därför få namn efter berömda kvinnor i Varberg.

Tre bilder på fotograf Mathilda Ranch

Mathilda Ranch X 3

Endast en handfull gator i Varberg är uppkallade efter kvinnor. En ny stadsdel är ett gyllene tillfälle att råda bot på denna snedfördelning. Kommunen har rådfrågat Hembygdsföreningen Gamla Varberg, och de välkomnar initiativet.
-Inte en dag för tidigt! Det är faktiskt pinsamt att det ser ut som det gör så det här känns väldigt positivt, säger hembygdsföreningens styrelseledamot Anna-Lena Nilsson som varit med under de inledande namndiskussionerna.

Självklar Mathilda

Det är inte ovanligt att ett nytt område får gatu- och kvartersnamn efter den verksamhet som bedrivits i närheten, eller namn med historisk anknytning till själva platsen. Men här tänker kommunen gå ifrån den seden.
-Det känns betydligt mer angeläget att lyfta stadens kvinnor, säger Claudia Nilsson Becerra, kartingenjör på stadsbyggnadskontoret och ansvarig för namnsättning av kommunens gator.
Så vilka namn är på tapeten?
-Fotografen Mathilda Ranch känns självklar, hon borde haft en gata uppkallad efter sig för länge sedan, säger Claudia.

Ingeborg, Hedvig, Adina och Astrid…

Hertiginnan Ingeborg Håkansdotter är ett annat exempel. Hon bodde på Varbergs fästning och hade stort politiskt inflytande på 1300-talet. Hon är också den första namngivna kvinnan som är omskriven i Varberg. Båda Ingeborgs äkta män, Hertig Erik och Knut Porse, har gator uppkallade efter sig, men inte hon.

-Andra förslag som är aktuella är konstnären och teckningsläraren Adina Sand, fredskämpen och politikern Hedvig Benson och chefredaktör Astrid Nyberg. Det är inte bara gatorna utan även torg, park och kvarter som ska få namn, så det finns plats med många! Den som har ett eget förslag får gärna mejla mig, säger Claudia Nilsson Becerra.

Förslag efter sommaren

Efter sommaren samlas alla namnförslag ihop och ett förslag på namngivning av etapp 1 går på remiss till bland annat kultur- och fritidsnämnden. Byggnadsnämnden kommer sedan skicka ett underlag till kommunstyrelsen som tar beslut i frågan.


  1. PS. Collaget ovan visar tre sidor av den mångsidiga fotografen, entreprenören och utbildaren Mathilda Ranch(1860-1938).
    Längst till vänster en klassisk porträttbild och i mitten en privat bild där hon är utklädd som ”fyllegubbe”. - Det var djärvt bara att klä ut sig till man på den tiden, hon var inte rädd av sig, Mathilda, berättar lokalhistoriker Peter Börjesson som lånat ut de två bilderna. På bilden längst till höger (från Hallands Kulturhistoriska Museum) ser vi Mathilda Ranch i sin yrkesroll.