varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-02-19

Koll på berggrund och grundvatten

Först syns en sprejad siffra i asfalten. Sedan kommer en mindre borrvagn på plats. Vad är det som händer vid stationen nu i veckan?

David, miljökonsult, är med vid stationen och gör provborrningar

David visar upp skruven som borras ner i marken.

Vi är på plats utanför Pressbyrån vid järnvägsstationen, där det i denna vecka görs undersökningar i projekt Varbergstunneln. Syftet är att få koll på marken, berggrunden och grundvattnet inför bygget av dubbelspår och tunnel, som startar i slutet av året.

Hålet intill borrvagnen är bara cirka 10 cm stort. Projektet får bättre koll på hur det ser ut under markytan med hjälp av en sond som sitter längst ner på spetsen av en stång och löpande registrerar information när stången förs ner i marken. En stor skruv borras sedan ner i marken för att se om det är jord, sand, grus eller lera som finns under markytan.

- Vi tar prover på det material som fastnar i skruven, säger David Jonasson, miljökonsult på Golder som är med under borrningarna.

Precis intill finns en plastplatta i marken. Under denna har David och kollegorna på Geokompaniet installerat ett grundvattenrör, som ska hjälpa projektet att få koll på grundvattnet och hur nivån påverkas av de framtida byggarbetena. Genom provtagning kan man också se förekomst av eventuella föroreningar.

Senare i veckan gör de så kallad bergkärnborrning. Då tar de upp borrkärnor av berg och tittar på bergets egenskaper, allt för att kunna planera byggnationen av tunneln på ett bättre sätt.

En mindre borrvagn används vid undersökningarna.

En mindre borrvagn används vid undersökningarna.

Arbete längs med hela spårsträckan

Provtagningar och provborrningar sker under våren längs med hela sträckan där dubbelspåret och tunneln ska byggas, från Getteröbron i norr till Vare i söder. Undersökningarna kompletterar provtagningar och borrningar, som gjorts tidigare i flera omgångar.

- Vi har varit vid Vareborg och Österleden i söder samt borrat på flera ställen norrut. Vi har arbetat oss in mot centrum och nu avslutas arbetet med provtagning och provborrning i innerstaden, säger David.

Fastighetsägare som berörs blir kontaktade för besiktning innan jobben utförs. Det kan bli en del kortare, tillfälliga avspärrningar på gång- och cykelvägar och bilvägar men inga större störningar och inget nämnvärt buller. Arbetet går rätt fort så Davids kollegor på Geokompaniet hinner flytta runt en borrigg och borra på flera punkter per dag.

Projekt Varbergstunneln