varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-08-31

Klart för byggstart och konstnärlig gestaltning i Brunnsparken

I nästa vecka startar ombyggnationen av Brunnsparken på uppdrag av hamn- och gatunämnden. Det är också klart med den konstnärliga gestaltningen i parken efter att kultur- och fritidsnämnden godkänt konstnären Knutte Westers förslag ”Vattenbärare”.

En man sitter på huk i en ateljé och målar.

Knutte Wester med sitt verk Horungen. Foto: Simon Öhman Jönsson

Brunnsparken ska omvandlas till en attraktiv, grön och lekfull plats. Platsens nya utformning har tagits fram i dialog med fastighetsägare, näringsidkare, boende med flera grupper. Målet är att Brunnsparken ska upplevas som en levande del av stadskärnan. Platsen och den nya offentliga toaletten beräknas vara klara i juni nästa år (2018).

”Vattenbärare”- både historiska och samtida kopplingar

Konstnären Knutte Wester har tagit fasta på platsens historia, att det vatten som fanns när man på 1800-talet drack brunn i Brunnsparken alltid fraktades dit. Centralt i verket finns en vattendunk på ett fundament och på väg dit möter vi två barn, som båda bär på vattendunkar. Skulpturgruppen är gjuten i brons, ett traditionellt material som i Knutte Westers händer får ett samtida uttryck. ”Brunnen” har en tappkran med vatten, där alla törstiga kan hämta sitt vatten under sommaren. Verket kan ge många associationer: till hälsobringande vatten, vattenbrist, mobilitet eller migration.

Knutte Wester är även aktuell med en lovordad och välbesökt utställning på Varbergs konsthall där den som vill kan ta del av hans konstnärskap. Utställningen pågår till och med den 17 september.

Den 13 september kl 18.30 kan du lyssna till ett föredrag med Knutte Wester på Kulturhuset Komedianten, när han talar om sitt konstnärsskap och om hur han ofta involverar människor, berättelser och platser i sitt skapande.


Under byggtiden

Kyrkogatans södra sida kommer att byggas om för att bli en del av parken. Resten av Kyrkogatan byggs inte om nu, eftersom gatan behövs för trafik under perioden 2019–2024 då Varbergstunneln byggs. Trottoar och parkeringsplatser på Kyrkogatans norra sida samt körbanor i båda riktningarna kommer att fungera som tidigare. Alla entréer i parken kommer att kunna nås till fots under byggtiden. Det är oundvikligt att arbetena i parken påverkar boende och besökare, men vi strävar efter att störningarna ska vara så små som möjligt.