varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-10-19

Kickoff inledde storsatsning på demensvården

Nu inleder socialnämnden en storsatsning för att utveckla vården för personer med demens. Satsningen sker i samverkan med bland annat minnesmottagningen och demensföreningen. Den 17 oktober var det Kick off.

 - Nu utvecklar vi demensvården tillsammans. Satsningen innebär bland annat att vi förstärkt vårt resursteam med flera nya professioner och ett utökat uppdrag, att vi anpassar boenden utifrån olika behov och att stödet till personer med demens och anhöriga ska utvecklas, säger Cecilia Linjer som är projektledare.
Cecilia Linjers presentation av projektet Pdf, 699.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 699.9 kB)

Resursteamet kommer att bidra till ett lärande i hela organisationen och utvecklingsarbetet kommer innefatta många delar, där även dagverksamhet och utveckling av stödet till yngre personer med demens är prioriterade områden.

Kickoff med inspiration och dialog

Kickoffen var en möjlighet att bjuda in till dialog och inspiration. Representanter från Demensföreningen, Regionens minnesmottagning, Kommunala handikapprådet och Kommunala pensionärsrådet (representanter från föreningar) och Varbergs kommun deltog.

Se film från kickoff - utveckling av demensvården


Under dagen gav Jane Lindell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från Hattstugan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Gotland en inspirationsföreläsning om vikten av en personcentrerad vård, Cecilia Linjer informerade om projektet och genom workshops fick kommunen viktiga inspel till utvecklingsarbetet.

Nu fortsätter utvecklingsarbetet
Nu går det viktiga utvecklingsarbetet vidare i olika delprojekt. Det innefattar tre delområden:

  • Resursteam demens som nu har förstärkts med nya medarbetare och består av demenssamordnare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, undersköterska och utvecklingsledare. De ska bidra med kunskapsspridning till alla som arbetar med målgruppen.
  • Anpassa boenden utifrån specifika behov, till exempel beteendemässiga och psykiska symtom eller ålder.
  • Dagverksamhet och anhörigavlösning ska utvecklas. Särskilt fokus är på yngre personer med demens.

*Bildtext: Ett resursteam ska arbeta med utveckling och kunskapsspridning ut till alla verksamheter. Från vänster Therese Hillman, arbetsterapeut: Maria Grönberg, demenssamordnare; Camilla Persson, undersköterska; Maria Dymne, projektledare; Susanne Felix, sjukgymnast; Tania Håkansson, sjuksköterska och Ann Thomson Ahlbom, utvecklingsledare