varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-12-19

John Nilsson blir ny förvaltningschef för serviceförvaltningen

Kommunstyrelsen har utsett John Nilsson till ny förvaltningschef för serviceförvaltningen. 

John Nilsson har sedan februari 2018 varit tillförordnad chef för serviceförvaltningen men började sin resa i Varbergs kommun redan 2014 som avdelningschef för kost och städ. Senast kommer han från uppdraget som avdelningschef för kundservice.

- Johns erfarenhet, personliga driv och kunskap om serviceförvaltningens förutsättningar kommer att vara fortsatt värdefulla i uppdraget att leda verksamheten framåt, säger kommundirektör Carl Bartler.

Serviceförvaltningen har en viktig roll i att utveckla leverans och service till kommunens verksamheter. Här kan särskilt nämnas den fortsatta utvecklingen av Varberg Direkt, verksamhetsutvecklingen inom kost och städ och IT-enhetens bidrag till digitaliseringen av kommunens verksamheter.