varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-10-02

I Varberg får många nyanlända jobb efter avslutad etablering

Under förra året fick 57 procent av de nyanlända som deltagit i etableringen i Varberg arbete efter avslutad etablering. I riket som helhet är siffran 28 procent och Varberg är därmed bland de fem bästa i landet.

En viktig framgångsfaktor i Varberg är det utvecklade samarbetet mellan arbetsförmedlingen och kommunen, men också att det finns goda samarbeten med lokala företagare och civilsamhället, säger Karin Alstersjö, sektionschef Etablering, Arbetsförmedlingen Norra Halland.

Arbete viktigt för en lyckad integration

Det är viktigt för både enskilda individer och för kommunen som helhet att människor har ett fungerade vardagsliv och därför är arbete ett av sex områden som är prioriterat i kommunens arbete med långsiktig inkludering.

Utöver goda samarbeten har vi i Varberg ett antal projekt som stödjer människors nätverkande och förståelse för hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Ett sådant exempel är en kurs i arbetsplatskultur, säger Mats Oljelund, inkluderingsstrateg i Varbergs kommun.

Etablering av nyanlända

I Sverige är etableringstiden för nyanlända personer två år och under den tiden kan man delta i SFI (svenska för invandrare), samhällsorientering och göra praktik. Målet med etableringen är att individen ska komma i arbete eller gå vidare i studier. De siffror som presenterats ovan gäller personer som fått arbete inom 90 dagar efter avslutad etablering. De som fortsätter med studier ingår inte.

Statistiken som kommer från kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) gäller för 2016 och bygger på siffror från SCB.