varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-02-14

Hyrorna från serviceförvaltningen kommer senare

Det fakturasystem som används för att skickar ut hyror till hyresgäster håller på att bytas. Det medför att hyrorna försenas.

I mitten av varje månad skickas hyresräkningen till de hyresgäster som hyr av kommunens serviceförvaltning. Men så blir det inte nu i februari.

Anledningen är att fakturasystemet håller på att bytas och detta har medfört en försening. Hyran det gäller avser mars månad och den ska vara betald siste februari.

Förhoppningsvis blir förseningen inte mer än en vecka så det finns ändå möjlighet att betala hyran i tid.

I samband med byte av fakturasystem kommer det även bli ett nytt bankgironummer som hyran ska betalas in till. Mer info om detta kommer stå på fakturan.

Vid ytterligare frågor kontakta Kerstin Larsson på telefon 0340-88119.

ikon

Nyheter