Sök

2019-12-02

Hämta sand mot halkan

Första vintermånaden är här, vilket har inneburit minusgrader och halka. Vi är i full gång med halkbekämpning och erbjuder dessutom möjligheten att hämta gratis sand.

För närvarande är vi ute med våra maskiner och strör flis på gång- och cykelbanor och saltar de större infartslederna.

Behöver du sand för halkbekämpning går det bra att hämta den från de påfyllda lådorna på Arena Varbergs parkering (Kattegattsvägen). Glöm inte hink och spade.