Sök

2020-04-28

Första markanvisningsavtalet klart i Västerport

Varbergs kommun och Hotell Västerport i Varberg AB har nu undertecknat ett markanvisningsavtal. Avtalet godkändes av kommunstyrelsen på tisdagen.
- Ett steg framåt som känns mycket bra. Vi ser fram emot att arbeta vidare tillsammans med exploatören, säger projektledare Maria Hagelberg.

Ett markanvisningsavtal kan jämföras med en option på en framtida försäljning. I det här fallet betyder det att Hotell Västerport i Varberg AB har ensamrätt att (utifrån ett antal villkor) förhandla med kommunen om överlåtelse av marken där hotell och P-hus ska ligga i Västerport. Ensamrätten gäller i två år. Därefter är det dags för nästa steg i processen: att upprätta ett genomförandeavtal och till sist, ett överlåtelseavtal = själva försäljningen.

Hotell + P-hus

I avtalet som nu undertecknats fastställs också förutsättningar och villkor för projektet och vilket ansvar parterna har. De grundläggande förutsättningarna för hotellexploatören är bland annat att:

  • bygga ett hotell som motsvarar det förslag de vann markanvisningstävlingen med. Hotellet ska innehålla minst 250 rum och minst 45 av dessa ska vara så kallade ”longstay” - lägenheter som kan byggas om över tid. I högsta delen av hotellet ska det finnas en restaurang/skybar.
  • inrymma kommersiella lokaler i bottenvåningen med funktioner som levandegör hotellplatsen och lilla torget, som till exempel saluhall, caféer, bar och restaurang.
  • bygga en konferenslokal i hotellet med minst 400 platser. Salen ska också kunna utnyttjas till evenemang av olika slag.
  • anlägga ett P-hus vägg i vägg med hotellet. P-huset ska ha 500 p-platser plus cykelparkering. Det ska främst användas av de boende i Västerport etapp 1, men också ha plats för hotellgäster och andra besökare.

Nytt skyddsrum

Sedan hotelltävlingen avgjordes har det tillkommit ett antal funktioner som behöver få plats i P-huset. Närmare bestämt en elcentral, en spillvattenpump och ett skyddsrum för 120 personer.
-Skyddsrummet ersätter det som tidigare fanns i tull- och speditionsbyggnaden i färjeläget, och kommer bekostas av kommunen, berättar Maria Hagelberg.

I markanvisningsavtalet finns också villkor som kommer gälla för samtliga byggaktörer i Västerport. Stor vikt läggs vid hållbarhetsarbetet. Exempel på konkreta krav är att byggaktören ska tillsätta en hållbarhetsansvarig för projektet, följa hållbarhetsprogrammet och gestaltningsprogrammet som är framtagna för Västerport och att den färdiga byggnaden ska miljöcertifieras.