varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-04-28

Förskole- och grundskoleförvaltningen byter chef

Chefen för Varbergs kommuns förskole- och grundskoleförvaltning Susanna Hanson lämnar idag sitt uppdrag efter beslut av kommunstyrelsen.

En enig kommunstyrelse har idag beslutat att förvaltningschef Susanna Hanson ska lämna sitt uppdrag och erbjudas annan tjänst i kommunen. Orsaken är förskole- och grundskolenämndens bristande förtroende för förvaltningschefen.

Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande:
- Beslutet är taget efter en tids dialog med förskole- och grundskolenämnden. Vi har kunnat konstatera att nämnden saknar det förtroende för förvaltningschefen som krävs för att gemensamt utveckla verksamheten.

Carl Bartler, kommundirektör:
- Jag vill tacka Susanna för det arbete hon har gjort, men ett ömsesidigt förtroende mellan förvaltningschef och den politiska ledningen är naturligtvis grundläggande för att kunna leda verksamheten. För oss vidtar nu arbetet med att rekrytera en efterträdare.

Som tillförordnad chef för förskole- och grundskoleförvaltningen har kommunstyrelsen tillsatt Ing-Marie Rundwall. Ing-Marie har anlitats som konsult och har tidigare bland annat arbetat som utbildningsdirektör i Helsingborgs stad och som förvaltningschef för barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen i Mölndal.