varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-05-13

Förändrad lovskola i sommar

Med anledning av rådande viruspandemi covid-19 har förskole- och grundskoleförvaltningen valt att endast erbjuda elever i årskurs 9 lovskola på sommaren. Elever i årskurs 8 erbjuds lovskola kommande läsår.

Hagaskolan

Hagaskolan

Med anledning av rådande viruspandemi covid-19 kommer det inför sommarens lovskola att ske en förändring som innebär att de elever som går i årskurs 8 inte kommer att erbjudas lovskola. Beslutet grundas i att antalet elever blir för stort och därmed risken för smittspridning. Lovskolan innebär att elever från olika skolor som annars inte träffas förs samman, vilket är en av anledningarna till att gymnasieskolorna i Sverige håller stängt.

- Det är en tråkig men nödvändig ändring i sommarens lovskola. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer och gör bedömningen att begränsa antalet elever som ges möjlighet till lovskola denna sommar, säger Johan Berntsson, grundskolechef i Varbergs kommun.

Lovskolan erbjuds vanligtvis elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte bli behöriga till nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan. För de elever som denna sommar inte kan studera på lovskola blir det andra lösningar under kommande läsår.

- De elever som går i årskurs 8 och som förväntar sig lovskola nu till sommaren kommer vi hitta andra lösningar för att de ska klara kunskapskraven och därmed gymnasiebehörighet. Bland annat kommer de få möjlighet till lovskola kommande läsår, säger Fredrik Donaldson, rektor för lovskolan.

För de elever i årskurs 9 som ska gå på lovskolan till sommaren kommer ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska att erbjudas på Hagaskolan.