varningsikon

2020-04-01

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-09-07

Ett mjukare Varberg

Prestation, självkänsla, den digitala utvecklingen och internetanvändning kopplat till barn och unga var områden som Micke Gunnarsson berörde när han föreläste för samtliga elever i årskurs 5 och omkring 350 pedagoger från barn- och utbildningsförvaltningen i onsdags.

Bodil Andersson är en av de lärare som varit med sin klass på föreläsningen. Hon tycker att det är viktiga frågor som berörts och att föreläsningen med fördel hade kunnat fokuseras ännu mer kring vårt beteende mot varandra på Internet. Bodil menar att skolan ständigt hanterar situationer som uppstått under barnens fritid ibland annat i sociala medier.

- Det viktigaste budskapet i föreläsningen tycker jag är frågorna om hur vi hanterar Internet och sociala medier idag. I skolan pratar vi hela tiden om etik, moral och vikten av att respektera varandra, inte minst på nätet. Föreläsningen bidrog till en bra diskussion i klassrummet om respekt och hänsynstagande. Att försöka förstå vad andra tänker och känner utan att säga dumma saker och vikten av att tänka " vad vill jag med detta?" innan man skriver något på Internt och så vidare, allt detta är viktiga frågor som vi inte kan prata för mycket om, säger Bodil.