varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-12-03

Delade erfarenheter och nya kontakter! Vill du bli fadder?

Vill du lära känna någon ny, kanske bli bortbjuden på middag eller ta en fika med en annan förälder medan barnen leker?

Varbergs kommuns kulturguider Mawia och Samka.

Varbergs kommuns kulturguider Samka Lovic och Mawia Hussien har den senaste tiden fått frågor från personer som gärna vill lära känna nyanlända varbergare men även från nyanlända som vill ha fler bekanta i Varberg. Att människor skapar kontakt med varandra är ett viktigt steg för integration. Därför hjälper Mawia och Samka människor att mötas, ungefär som en fadderverksamhet. Än så länge har vi matchat ihop två familjer och vi letar nu efter fler personer som är intresserade av att lära känna någon ny.

Om du är intresserad av att träffa en nyanländ person eller en familj så hör av dig till Samka eller Mawia så berättar de mer. Om du tycker det låter intressant så kan de hjälpa till med matchning. Därifrån bestämmer du och din nya bekantskap själva om och hur ni vill ses eller höras av.

Samka: samka.lovic@varberg.se, 076-608 18 52
Mawia: hussien.mohammed.mawia@varberg.se, 073-303 87 42

Vad är en kulturguide?

Varbergs kommuns kulturguider verkar som en länk mellan nyanlända personer och civilsamhället. Kulturguiderna underlättar till exempel för möten och nätverkande och har sina arbetsplatser på Inkluderingscentrum (även om de för det mesta är ute och jobbar någon annanstans).

Vad gör Inkluderingscentrum?

I Varbergs kommun ska all personal arbeta med att förenkla människors vardag och inspirera till att uppnå drömmar. Inkluderingscentrums arbete handlar om att förenkla nyanlända invånares vardag och verka för att alla ska känna delaktighet i samhället. Det gör vi på olika sätt. Till exempel genom att skapa tillfällen för människor med olika etnisk och kulturell bakgrund att mötas, och se till att människor som anvisas till Varbergs kommun får hjälp i sin vardag när de så snabbt som möjligt ska starta upp ett fungerande vardagsliv. Vi arbetar också för att hitta nya vägar till ökad inkludering – inte minst genom att dela erfarenheter med andra kommuner, näringsliv och frivilligorganisationer.