varningsikon

2018-05-22 16.24

Uppdatering: Totalt eldningsförbud i Varbergs kommun från och med fredag 20 juli kl 16.00 

Från och med klockan 16.00 fredagen den 20 juli råder det totalt eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Med anledning av väderläget nu, värme och torka, skärps det redan rådande eldningsförbudet. Spridningsrisken vid en eventuell brand är mycket stor.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2017-04-29

De får 2017 års kultur- och fritidsutmärkelser

Varbergs kommun delar årligen ut penningstipendier och hedersplaketter inom områdena kultur samt idrott och fritid. Den 26 april fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om 2017 års utmärkelser. Här är årets stipendiater och mottagarna av hedersplakett.

Mottagare av utmärkelser inom kultur och fritid 2017.

Från vänster: Alf-Inge Stjärnström, Albin Glasell, Kerstin Paradis Gustafsson, Christofer Bergenblock ochYudith Hernandez Melgar.

Utdelningen av utmärkelserna sker under högtidliga former i samband med nationaldagsfirande i Societetsparken den 6 juni.

Stipendiaterna

Kulturstipendiet tilldelas i år tre filmare: Albin Glasell, Gustav Bengtsson och David Bengtsson. Alla tre får 10 000 kr vardera i penningstipendium.

Idrotts- och fritidsstipendiet går till ultralöparen Yudith Hernandez Melgar. Hon tilldelas ett penningstipendium om 15 000 kr.

Mottagare av hedersplakett

Hedersplaketten inom kulturområdet tilldelas Kerstin Paradis Gustafsson för sitt mångåriga engagemang med att lyfta, utveckla och sprida den textila konsten.

Hedersplaketten inom områdena idrott och fritid går till Alf-Inge Stjärnström för sin långa och engagerade gärning inom Varbergs BoIS Brottarklubb.

Här är motiveringarnaPDF (pdf, 53.5 kB)