varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-03-23

Dagverksamheter pausas

Kommunens dagverksamheter med social inriktning för äldre pausas tillfälligt från tisdagen den 24 mars.

Beslutet är taget för att minska spridningen av coronaviruset och i omsorg om de riskgrupper som identifierats av Folkhälsomyndigheten. Socialförvaltningens personal kommer att kontakta dig som brukar ta del av dagverksamheternas aktiviteter, så att du kan få ett anpassat stöd utifrån dina behov.

När åtgärden inte längre behövs kommer verksamheten att fungera som tidigare. Information kommer här på varberg.se när det blir aktuellt.

Varbergs kommun följer händelseutvecklingen globalt och lokalt och agerar utifrån ansvariga myndigheters rekommendationer.

Mer information om hur kommunens verksamhet påverkas av coronaviruset covid-19.