varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-05-16

Dagens Samhälle rankar Varberg högt

För tredje året i rad utser Dagens Samhälle Årets superkommuner. Rankingen har som mål att fånga in vad som är framgångsfaktorer i kommunal utveckling. Varberg placerar sig på plats 30 av de totalt 131 kommuner som ingår i kategorin ”täta kommuner”*, och får allra bäst betyg på områdena Attraktivitet och Skola.

Lärare hjälper två elever vid deras datorer i klassrummet.

Foto: Marie Hidvi

Utmärkelsen Årets superkommuner bygger på att kommunernas utveckling undersöks på tio områden. Genom att blicka bakåt mäts prestationen på viktiga kärnområden de senaste åren, och genom att blicka framåt så undersöks förutsättningarna för framtiden.

 

I den historiska prestationen mäts:

 • attraktivitet, i form av inrikes flyttnetto (plats 20/131)
 • skolans utveckling, i form av hur många som lämnar grundskolan med
        gymnasiebehörighet (12/131)
 • kommunens ekonomiska resultat (42/131)
 • kultursatsningar (73/131) och
 • antal företag i kommunen (30/131).

För att bedöma förutsättningarna framåt mäts:

 • utbildningsnivå, andel med eftergymnasial utbildning (plats 40/131)
 • kommunikationer, näringslivsenkät om vägnät, tåg- och flygförbindelser (68/131)
 • företagsamhet, självförsörjningskvot där en hög kvot innebär att många arbetar i sin
        kommun (54/131)
 • demografi, försörjningskvot (61/131) och
 • kommunens soliditet (86/131).

* Som täta kommuner räknas kommuner med mindre än 50 procent av befolkningen i glesbefolkade områden, som inte är storstadskommuner. De övriga två kategorierna är storstadskommuner och landsbygdskommuner. Poängen en kommun får för ett visst område beror på hur kommunen står sig i jämförelse med andra inom samma kommunkategori. Indelningen i kommuntyper är framtagen av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Den som placerar sig främst i sin kommunkategori är en superkommun.

Läs mer om Varbergs ranking på Dagens Samhälle Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.