varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-04-05

Byggstart för ny Getteröbro

En längre och högre bro ska nu ta form söder om dagens Getteröbro. I april startar grundläggningen genom pålslagning och betongarbeten. Vissa nätter är gång- och cykelbanan därför stängd för trafik.

Källa: Abako

Trafikverket och entreprenören Implenia bygger den nya Getteröbron. Den nya bron är en del av projekt Varbergstunneln och tillhör de förberedande arbetena.

Varför byggs en ny bro?

En ny bro behövs för att det nya dubbelspåret ska få plats under bron och för att ge plats åt nya godsbangården. En högre bro tillåter också högre hastighet på järnvägen.

Så påverkas trafiken

Den nuvarande bron är i drift under hela byggtiden och rivs när den nya är färdigbyggd. Trafiken över befintlig bro kommer inte att påverkas förutom vid inkoppling av den nya bron.

Majoriteten av arbetena sker under dagtid. I de fall som nattarbeten sker får boende i området information i förväg. Den 8-11 april samt den 29 april-2 maj görs nattarbeten vid bygget av nya Getteröbron. Gång- och cykelvägen kommer då att vara avstängd kl. 23-05.

Under byggtiden finns det sedan flaggvakter på cykelbanan på dagtid och cykeltrafik kommer stoppas under kortare perioder när vissa arbeten kräver ett säkerhetsavstånd.

Tågtrafiken ska vara igång under hela byggtiden för bron.

Mer om nya Getteröbron

Nattarbeten som kan störa

Majoriteten av arbetena sker under dagtid. Av säkerhetsskäl behöver en del jobb göras på natten och i de fall som nattarbeten sker får boende närmast området information i förväg. Nattarbeten kommer att ske under perioden vecka 15 till vecka 26. Arbetena börjar klockan 23.45, med reservation för att maskiner behöver startas upp lite tidigare för förberedande arbeten, och utförs sedan fram till klockan 05.45.

Aktuella tidpunkter för nattarbeten är:

  • 8-11 april
  • 29 april-2 maj