varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-04-26

Byggnadsnämnden har sagt ja till planprogrammet för Västerport

Inte mindre än 23 remissinstanser och ett antal kommuninvånare lämnade synpunkter på planprogrammet för Västerport under samrådsperioden.
Nu är programmet reviderat och torsdagen den 26 april godkändes det av byggnadsnämnden.

Flygbild över framtida Västerport - illustration

Illustration: Made-up

Planprogrammet för Västerport är färdigt efter en intensiv period som påbörjades för två år sedan.
- Det är ett omfattande arbete som utförts. Utredningar, dialogprocesser, analyser, samråd - tillsammans har det givit oss ett bra planeringsunderlag. Det har också varit en givande och stimulerande arbetsprocess, säger stadsbyggnadsarkitekt Sten Hedelin.
-Vi är stolta över resultatet och idag är naturligtvis en speciell dag när byggnadsnämnden sa ja till pogrammet!

"Bred samling"

I slutet av 2017 var planprogrammet ute på samråd och skickades bland annat ut till 23 remissinstanser.
-Det var ett aktivt val från vår sida att bjuda in en bred samling remissinstanser, inte bara de obligatoriska. Varbergs nya stadsdel är en så pass viktig fråga att många olika parter måste få säga sitt, säger planarkitekt Annika Eklöv.

Förskola och konstprogram

En samrådsredogörelse är nu färdig och alla som lämnat synpunkter har fått svar från kommunen.
-Bullerfrågan och havsnivåhöjningen är två viktiga frågor som tagits upp. Andra frågor som lagts till i planprogrammet handlar bland annat om förskola, konstprogram och framtiden för Järnvägsparken Pdf, 95.9 kB. (Pdf, 95.9 kB), säger Annika Eklöv.

Längre fram i vår ska planprogrammet också upp i kommunfullmäktige. Samtidigt går projekt Västerport in i nästa spännande skede: att påbörja arbetet med detaljplanen för etapp 1.

Planprogrammet - med tillägg och justeringar - kan du läsa här. Pdf, 80.7 MB. (Pdf, 80.7 MB)
(Eftersom filen är stor kan den ta en liten stund att ladda.)