varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-11-23

Byggbonus stärker bostadsbyggandet i Varberg

För tredje året i rad beviljas Varbergs kommun bidrag från regeringen för ökat bostadsbyggande. I år tilldelas Varberg drygt 9,5 miljon kronor av de nästan 1,4 miljarderna som Boverket betalar ut till 234 av Sveriges 290 kommuner.

Syftet med bidraget är att ”öka bostadsbyggandet i kommunerna mot bakgrund av befolkningsökningen och nyanlända samt det ökade behovet av bostäder”. För att få ta del av byggbonusen behöver kommunerna bland annat ha en aktuell översiktsplan och aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning.

Intresset från kommunerna att söka det statliga stödet för att kunna bygga fler bostäder har ökat från 114 sökande 2016 till 204 sökande 2017 och 234 stycken 2018. I år delar alla sökande på regeringens byggbonus eftersom kriterierna har uppfyllts av samtliga kommuner.

Beräkning av bidrag

Varberg har anmält startbesked för 524 nya bostäder under perioden 1 augusti 2017 till 1 augusti 2018. Det är denna siffra i förhållande till hur många nyanlända kommunen tar emot som ligger till grund för beräkningen av hur stor del av byggbonusen som delas ut till Varbergs kommun.

- Det är såklart ett glädjande besked. Varberg växer och med det här stödet kan vi rusta oss ännu lite bättre för framtiden, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande i Varberg.