varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-10-17

Busstrafik tillbaka på Kyrkogatan

Bygget av Varbergstunneln närmar sig. Som en förberedelse inför bygget behöver två busslinjer som idag trafikerar Västra Vallgatan mellan stationen och Gallerian få en ny körväg.

Folk som väntar på bussen

Foto: Hidvi Group

Det är linje 1 och 60 som istället kommer att köra från Varbergs bussterminal, vid gamla Preem mitt emot stationen, vidare via Kyrkogatan till Gallerian (se karta nedan för körväg).

Busslinjerna 1 och 60 flyttar till Kyrkogatan den 9 december i samband med Hallandstrafikens ordinarie tidtabellsbyte.

I början av januari 2019 stängs sedan Västra Vallgatan för bil- och busstrafik, på sträckan Otto Torells gata till Engelbrektsgatan, eftersom Trafikverket behöver lägga om ledningar inför tunnelbygget.

Tanken är att busslinjerna 1 och 60 fortsätter trafikera Kyrkogatan under byggtiden för
Varbergstunneln fram till dess att Västra Vallgatan kan öppna igen, tidigast 2024.

Vad händer på Kyrkogatan?

I höst behöver vi göra en del anpassningar på gatan för dubbelriktad busstrafik. Det handlar till exempel om att:

  • vissa utskjutande delar i ändarna på trottoarer tas bort.
  • skapa plats för svängande bussar i korsningarna med Östra och Västra Vallgatan, till exempel genom att en del belysningsstolpar flyttas.
  •  parkeringsplatser kommer att tas bort, men lastplatser och parkeringsplats för rörelsehindrade finns kvar. Vi arbetar för att ha kvar några allmänna parkeringsplatser på gatan om det är möjligt.

Projekt Varbergstunneln

Karta över körväg för linje 1 och 60

Körväg för linje 1 och 60, från den 9 december 2018.