varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2017-09-29

Bättre utsikt på Varbergs torg

I nästa vecka börjar träden runt torget att beskäras för att skapa bättre genomsiktlighet och för att fasaderna på byggnaderna ska bättre komma till sin rätt.

Pelaravenbok på Varbergs torg

Med början tisdagen den 3 oktober kommer träden runt om torget i Varberg att beskäras. Detta enligt ett beslut i hamn- och gatunämnden.

Under de senaste åren har pelaravenbokarna som kantar stora torget blivit för stora och skapat en barriär som skiljer torget från de omgivande gatumiljöerna. Genom beskärningen förväntas genomsiktligheten bli bättre och fasaderna på byggnaderna runt omkring torget mer komma till sin rätt.