varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-03-12

Badet på Getterön tar form i vår

Nu är arbetet i gång med att anlägga ett tillgänglighetsbad på Getterön.

Badet på femtevik Getterön

Badet på Getterön. Bild: Mareld landskapsarkitekter

Nu blir 5:e vik en tillgängligare badplats, eftersom platsen under våren kommer att utrustas med bland annat en brygga och ramp ned i vattnet. Badet ska underlätta för personer med exempelvis rullstol, rullator eller barnvagn att besöka badplatsen.

Markarbete pågår

Just nu pågår mark- och grundläggningsarbete på platsen. Förhoppningen är att badet ska vara på plats badsäsongen 2019. Med i planerna framöver finns även toalettbyggnad och en lekplats.