varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-05-04

Årets pristagare inom kultur- och fritidsområdet

Varbergs kommun delar årligen ut penningstipendier och hedersplaketter inom områdena kultur samt idrott och fritid. I år gick utmärkelserna bland annat till två kyrkomusiker och personer verksamma inom idrotterna triathlon och karate.

Varbergs kommuns kulturstipendium tilldelas i år Christina Wide och Elisabet Willix för sitt entusiastiska och engagerade arbete med kyrkomusik och körsång, som under många år bidragit till att sprida musikalisk lust och glädje bland barn, unga och vuxna i Varbergs kommun.

Varbergs kommuns hedersplakett inom kulturområdet tilldelas i år Hans-Erik Qvarnström för sin långa och dedikerade gärning inom hembygdsrörelsen. Hans-Erik Qvarnström har genom en rad olika uppdrag på lokal, regional och nationell nivå bidragit till att öka intresset och kunskapen om såväl sin egen som andras hembygd.

Varbergs kommuns idrotts- och fritidsstipendium tilldelas i år triathleten Sebastian Norberg efter att han med målmedvetenhet och enträgenhet nått stora framgångar inom triathlon och visat att varken värme, vågor eller vind kan stoppa honom.

Varbergs kommuns hedersplakett inom områdena idrott och fritid tilldelas i år Jessica och Patric Axheden för sitt långvariga och hängivna arbete inom karateklubben Kokoro-Kai Dojo. Jessica och Patric Axheden har under snart tre decennier drivit och utvecklat föreningen samt fungerat som engagerade tränare till förmån för hundratals barn och unga i Varbergs kommun.

Utdelningen av utmärkelserna sker under högtidliga former i samband med nationaldagsfirandet i Societetsparken den 6 juni.