varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-05-06

Är du beredd?

En oväntad krissituation kan drabba ett samhälle när som helst. Därför är det viktigt att vara förberedd. Krisberedskapsveckan pågår från och med måndagen den 6 maj till och med söndagen den 12 maj. Under denna vecka uppmärksammas vikten av att vara rustad när det oväntade sker.

Vatten, mat, värme, och kommunikation är det viktigaste. Att ha vattendunkar hemma är aldrig fel.

Syftet är att förbättra människors riskmedvetenhet och att fler får kunskap om hur de kan förbereda sig och klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt sätts ur spel. Sveriges befolkning får möjlighet att reflektera över hur behovet av vatten, mat, värme och kommunikation kan tillgodoses om viktiga samhällsfunktioner slås ut. Ju fler som är förberedda, desto bättre rustat är samhället för att klara en situation då vardagen vänds upp och ner.

Krisberedskapsveckan är ett initiativ från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och genomfördes första gången år 2017. På det lokala planet samverkar Varbergs kommun, Falkenbergs kommun, Räddningstjänsten Väst och VIVAB för att genomföra denna kampanjvecka.

Så får du mer kunskap om hemberedskap

Mer om hur kommunen arbetar för att förebygga samhällsstörningar och kriser kan du läsa här.