varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-01-24

Antagen förtätningsstrategi

Kommunfullmäktige har antagit en förtätningsstrategi för Varbergs tätort.

Förtätningsstrategin för Varbergs tätort har tagits fram på uppdrag av Kommunstyrelsen och ska utgöra planeringsunderlag för kommande förtätning av Varbergs tätort. Strategin antogs av Kommunfullmäktige 19 december 2017.

Förtätningsstrategin beskriver kommunens förhållningssätt till förtätning inom Varbergs tätort och innehåller strategier och riktlinjer för förtätning i olika delar av staden.

Här hittar du mer information om förtätningsstrategin.