varningsikon

2018-08-13 07.56

Eldningsförbud i Varbergs kommun gäller fram till den 21 augusti kl. 09.00.

Eldningsförbudet i Varbergs kommun upphör tisdagen den 21 augusti klockan 09.00. Fram till dess är det fortsatt förbjudet att elda utomhus, men det är okej att grilla på tomtmark och inom restaurangområde med släckutrustning till hands.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-01-24

Antagen förtätningsstrategi

Kommunfullmäktige har antagit en förtätningsstrategi för Varbergs tätort.

Förtätningsstrategin för Varbergs tätort har tagits fram på uppdrag av Kommunstyrelsen och ska utgöra planeringsunderlag för kommande förtätning av Varbergs tätort. Strategin antogs av Kommunfullmäktige 19 december 2017.

Förtätningsstrategin beskriver kommunens förhållningssätt till förtätning inom Varbergs tätort och innehåller strategier och riktlinjer för förtätning i olika delar av staden.

Här hittar du mer information om förtätningsstrategin.