varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-11-27

Ännu inte klart hur statliga pengar för före detta ensamkommande ska fördelas

Idag behandlade kommunstyrelsen frågan om hur kommunen bäst ska använda den sista utbetalningen av statligt stöd för verksamhet för unga vuxna som omfattas av den tillfälliga så kallade nya gymnasielagen.

År 2017 beslutade regeringen att (för 2017 och 2018) betala ut tillfälligt statligt stöd till kommunerna för att före detta ensamkommande barn som hunnit bli myndiga under tiden de fått sitt asylärende prövat ska kunna stanna kvar i sin kommun och fortsätta sina studier. Nu har kommunen fått en sista sådan utbetalning på 1 048 000 kronor.

Idag beslutade kommunstyrelsen att 500 000 kronor ska användas inom den nya utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd som startas upp vid årsskiftet och som har mottagande av nyanlända samt gymnasieskolan och Arbetscentrum som delar av sin verksamhet.

Vad de återstående 548 000 kronorna ska användas till är inte klart, den frågan ska utredas vidare och tas upp i kommunstyrelsen igen.

De slutliga besluten om fördelning av medlen tas av kommunfullmäktige den 18 december.

Så har de pengar som kommunen tidigare fått fördelats

Varbergs kommun har tidigare tagit emot och fördelat totalt 2 550 000 kronor. Av dessa har 1,5 miljoner kronor gått till barn- och utbildningsnämnden. Socialnämnden har fått 500 000 kronor, varav 200 000 kronor har delats ut till föreningar som arbetar med gruppen som omfattas av gymnasielagen (Handbollsklubben Varberg och Varbergs församling). Kommunfullmäktige har beviljat 550 000 kronor i föreningsstöd till föreningen Agape.

Vill du veta mer?

Mer information om den tillfälliga så kallade gymnasielagen och om hur kommunen fördelat de tillfälliga statliga medel som betalats ut tidigare finns på här.