varningsikon

2021-07-16

Information med anledning av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-05-30

Allt fler får praktikplats i kommunen

Varbergs kommun och dess förvaltningar och bolag tar emot fler praktikanter än någonsin förr. Ökningen jämfört med 2015 är hela 34%.

Detta är ett resultat av att Varbergs kommun har samordnat praktikplatserna via En-väg-in praktiksamordning där samarbetet med förvaltningarna och bolagen är i fokus samt att kommunen har satsat på konceptet Arbetsplatsambassadörer tillsammans med Samordningsförbundet i Halland.

- Att erbjuda praktik och ta emot praktikanter är ett bra sätt för kommunen att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare inför kommande rekryteringsbehov, säger enhetschef Johan Svensson.

Praktikplatser är också en möjlighet att öppna upp kommunens verksamheter för de personer som står utanför arbetsmarknaden.

- Vi vill ju ha ett öppet klimat och ett samhälle som är inkluderande för alla människor och arbetet med praktikplatser bidrar ju till detta, till ett bättre samhälle helt enkelt, avslutar Johan Svensson.