varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

VMA (viktigt meddelande till allmänheten) med anledning av störningar i 112

10 april 2015Kommunstyrelsens förvaltning

Under gårdagskvällen och en bit in på natten var det störningar i larmnumret 112. Med anledning av detta gick det ut ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten) som aktiverade RDS-mottagarna i den inre beredskapszonen vid Ringhals kärnkraftverk, något som upplevts störande bland boende i området.

Under sommaren kommer länsstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att byta ut RDS-mottagarna i den inre beredskapszonen mot modernare mottagare. Dessa kommer inte att aktiveras vid denna typ av VMA utan enbart aktiveras när boende i den inre beredskapszonen behöver uppmärksammas om viktiga samhällsstörningar i deras område, vid exempelvis en olycka på Ringhals kärnkraftverk.


Länsstyrelsen beklagar eventuella störningar.